2de graad lessentabellen

3de leerjaar

Doorstroomfinaliteit

3TW Technologische wetenschappen

Type vakVakkenUren
Basisvorming 
 Godsdienst2
 Aardrijkskunde1
 Biologie1
 Engels2
 Frans3
 Geschiedenis1
 Lichamelijke opvoeding2
 MEAV1
 Nederlands4
 Wiskunde5
 chemie1
TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN 
TVEngineering projecten2
TVElektriciteit, elektronica, ICT3
TVMechanica2
TVtoegepaste fysica1
 totaal aantal uren31

3MWW Maatschappij en welzijnswetenschappen

VakkenUren
VakkenUren
Basisvorming 
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
MEAV1
Natuurwetenschappen4
wiskunde4
Nederlands5
Inleiding filosofie 1
Sociologie en psychologie 5
Informatica1
totaal aantal uren32

Dubbele finaliteit

3EMT Elektromechanische technieken

Type vakVakkenUren
VakkenUren
Basisvorming 
 Godsdienst2
 Aardrijkskunde1
 Engels2
 Frans2
 Geschiedenis1
 Lichamelijke opvoeding2
 MEAV1
 Natuurwetenschappen1
 Nederlands4
 Wiskunde3
ELEKTROMECHANISCHE TECHNIEKEN 
TVMechanica2
TVElektriciteit4
TVTechnologie1
TVElektronica1
PVRealisaties4
 totaal aantal uren31

3VT Voertuigtechnieken

Type vakVakkenUren
Basisvorming 
 Godsdienst2
 Aardrijkskunde1
 Engels2
 Frans2
 Geschiedenis1
 Lichamelijke opvoeding2
 MEAV1
 Natuurwetenschappen1
 Nederlands4
 Wiskunde3
VOERTUIGTECHNIEKEN 
TVMechanica2
TVElektriciteit4
TVTechnologie1
TVElektronica (programmeerb.sturingen)1
PVRealisaties auto4
 totaal aantal uren31

Arbeidsmarkt finaliteit

3HB Hout*

VakkenUren
Basisvorming 
Godsdienst2
Engels2
Lichamelijke opvoeding2
PAV5
Hout 
Hout12
Technologie hout5
totaal aantal uren28
*Opgenomen in perspectiefgraad.

3BM Mechanica*

VakkenUren
Basisvorming 
Godsdienst2
Engels2
Lichamelijke opvoeding2
PAV 5
Mechanica 
Mechanica13
Technologie mechanica4
totaal aantal uren28
*opgenomen in perspectiefgraad

3ZW Zorg en welzijn

VakkenUren
Basisvorming 
Godsdienst2
Engels2
Lichamelijke opvoeding2
PAV5
Artistieke vorming 1
ZORG EN WELZIJN 
Opvoedkunde6
Huishoudkunde5
Verzorging5
totaal aantal uren28

4de leerjaar

Doorstroom

4TW Technologische wetenschappen

VakkenUren
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde5
Biologie1
Chemie2
Fysica
totaal aantal uren31

4MWW Maatschappij en welzijnswetenschappen

VakkenUren
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen3
Wiskunde4
Nederlands
Inleiding filosofie2
Sociologie en psychologie5
totaal aantal uren29

Dubbele finaliteit

4EMT Elektromechanische technieken

VakkenUren
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels2
Lichamelijke opvoeding2
Geschiedenis1
Nederlands
Natuurwetenschappen1
Wiskunde3
Elektromechanische technieken13
totaal aantal uren31

4VT Voertuigtechnieken

VakkenUren
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels2
Lichamelijke opvoeding2
Geschiedenis1
Frans2
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Wiskunde 3
Voertuigtechnieken13
totaal aantal uren27

Arbeidsmarkt

4HB Hout

VakkenUren
Godsdienst2
Engels2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands3
Wiskunde1
 Hout 
Hout12
Technologie hout5
totaal aantal uren31

4BM Mechanica

VakkenUren
Godsdienst2
Engels2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming3
Natuurwetenschappen1
Nederlands3
Wiskunde1
Mechanica 
Mechanica13
Technologie mechanica4
totaal aantal uren31

4ZW Zorg en welzijn

VakkenUren
Godsdienst2
Engels2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming3
Natuurwetenschappen1
Nederlands3
Wiskunde1
Zorg en welzijn17 
totaal aantal uren31