Duaal leren

Duaal leren is bedoeld voor leerlingen die hun diploma secundair onderwijs willen behalen via de combinatie van ‘leren in een onderwijsinstelling’ + ‘leren in een onderneming’.

  • Je volgt deeltijds onderwijs.
  • Je doet heel wat werkervaring op op je werkplek.

Een werkplek vinden is zeer belangrijk. Via werkervaring verwerf je beroepsgerichte competenties, praktijkkennis en de juiste basisattitudes.
Je kan door je trajectbegeleider geholpen worden bij het zoeken naar een onderneming. Soms kan hiervoor zelfs extra ondersteuning voor voorzien worden (IBAL-begeleiding in leren en werken).
Je opleiding bepaalt hoeveel tijd je zal doorbrengen op de werkvloer.

Hoe weet ik of duaal leren iets voor mij is?

Duaal Leren is enkel bedoeld voor leerlingen die arbeidsbereid zijn. De klassenraad en/of de trajectbegeleider beslissen of je er klaar voor bent. Ze formuleren een advies nadat je een screening hebt doorlopen.

Je kan een stage of observatie doen om te ondervinden of dit is wat je zoekt. Je kan dit doen in het jaar voorafgaand aan het duaal leren door middel van een stageovereenkomst.

Traject op maat

Duaal leren is toegankelijk voor leerlingen die voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (15 jaar zijn en de eerste twee jaar van het secundair onderwijs hebben gevolgd – geslaagd zijn moet niet – of 16 jaar zijn).

De duale opleiding wordt lineair of modulair georganiseerd:

  • Lineair? dan volg je les volgens een schooljaarsysteem.
  • Modulair? dan bestaat je opleiding uit clusters (bundels van leeractiviteiten).

In een modulaire opleiding kan je al naar een volgende graad gaan als je de onderliggende beroepskwalificatie of deelkwalificatie van de opleiding behaalde, zonder de algemene (en sociale) vorming behaald te hebben. Hierdoor kan een traject op maat worden uitgezet. Eerst wordt gefocust op de ontbrekende algemene vorming van de onderliggende graad. Nadien werk je verder aan het behalen van de competenties van de bovenliggende graad.