2de graad

Het 3e + 4e leerjaar secundair onderwijs vormen de 2e graad.

In de 2e graad kies je voor het eerst een studierichting en een finaliteit. Het is een zeer belangrijke keuze, want ze geeft al een bepaalde richting aan je schoolloopbaan.

Er zijn de volgende studierichtingen:

  • Technologische wetenschappen
  • Maatschappij en welzijnswetenschappen
  • Elektromechanische technieken
  • Voertuigtechnieken
  • Hout
  • Mechanica
  • Zorg en welzijn

Er zijn 3 mogelijke finaliteiten:

  • Doorstroom: om verder te studeren in het hoger onderwijs.
  • Dubbele finaliteit: om verder te studeren of te gaan werken
  • Arbeidsmarkt: om te gaan werken of een graduaatsopleiding te volgen.

Welk lessenpakket krijg je in welke finaliteit?

Finaliteit: Doorstroom Finaliteit: arbeidsmarkt en doostroom (dubbel)Finaliteit: Arbeidsmarkt
AV = algemene vorming
TV/KV = technische vorming en kunstgerichte vorming
PV = praktische vorming

Weet je nog niet welke studierichting je wil volgen?

Vraag dan studieadvies aan de school. De school is het eerste aanspreekpunt. Leerlingen kunnen dit ook zelf bespreken met
de klastitularis of met een andere leraar. Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) verleent op geregelde momenten advies over studie- en beroepskeuzebegeleiding. Je kan met vragen daarover ook altijd zelf contact opnemen met het CLB.