Don Bosco – Respect, Ambitie, Samen en Perspectief

Het motto van onze campus is RASP. Dat staat voor Respect, Ambitie, Samen en Perspectief.

Respect
We respecteren jongeren en leerkrachten om wie ze zijn.
We gaan op een respectvolle manier om met materiaal.
We hebben respect voor de buurt en de sociale omgeving van de school.
We appelleren elkaar om respect te hebben.

Ambitie
We leggen de lat hoog en bieden kwaliteitsvol onderwijs.
We vormen professionals die creatief zijn en out of the box gaan.
We willen dat onze jongeren en leerkrachten fier zijn op wat ze realiseren.
We realiseren onderwijs en begeleiding op maat.

Samen
Jongeren en leerkrachten zijn in de eerste plaats teamspelers.
Samen met de collega’s van het internaat, de gemeenschap van de Salesianen, VIA Don Bosco en de school vormen we de campus Don Bosco Technisch Instituut.
We delen kennis, bevorderen elkaars creativiteit en werken samen oplossingsgericht.
Samen met de brede sociale omgeving vormt de campus Don Bosco een netwerk waarin (levenslang) leren, opvoeding en maatschappelijke integratie centraal staan.

Perspectief
We creëren samen een zinvolle toekomst voor onze jongeren.
We willen dat ze als toekomstige professionals hun plaats op de arbeidsmarkt vinden.
We vormen onze jongeren opdat ze als eerlijke en rechtvaardige mensen meebouwen aan een respectvolle samenleving.

Don Bosco Technisch Instituut Brussel

Brussel is één van die Europese hoofdsteden waar de wereld samenkomt. Onnoemelijk veel nationaliteiten en culturen ontmoeten er elkaar en leven er samen. Als er één woord is dat het samenleven van zoveel mensen in Brussel kenmerkt dan is het wel superdiversiteit’. Iedereen is anders maar vooral … we zijn allemaal gelijk omdat we dezelfde idealen en dromen hebben. We willen voor iedereen, in het bijzonder voor alle kinderen, een gelukkige en een fijne toekomst.

Het is in deze veelheid van nationaliteiten en culturen dat onze Don Boscoschool jongeren opleidt en vormt tot creatieve professionals die out of the box willen gaan en probleemoplossend denken en handelen. Dat is de ambitie die we willen waar maken. We vinden actief leren belangrijk omdat het de opstap is naar levenslang leren.
We leiden niet alleen creatieve professionals op. We vormen ook jongeren die als mens in de samenleving hun eigen weg durven gaan, en wel op een eerlijke en een rechtvaardige wijze. We weten allemaal dat het samenleven met velen boeiend is en vol verrassingen zit, maar dat het vaak ook moeilijk verloopt en weerstand oproept.

We verwachten van elke professional dat hij het vreedzaam samenleven tussen alle nationaliteiten en culturen bevordert. Respect voor de gelijkwaardigheid van elke persoon, ongeacht zijn of haar religieuze of etnisch-culturele achtergrond, en voor het persoonlijke verhaal van elke jongere is een belangrijke pijler van ons pedagogisch project.

Het pedagogisch project van Don Bosco is voor onze school leidraad en richtsnoer.

Giovanni Bosco was priester in het Turijn (Italië) van de 19e eeuw. Hij werd uitgedaagd door de vaak moeilijke omstandigheden waarin jongeren leefden in een industriële grootstad zoals Turijn. Hij wilde hen niet alleen kansen geven om school te lopen en een vaardigheid te leren. Hij wilde hen ook als mens een zinvolle toekomst geven.

Mocht je vragen om het pedagogisch project van Don Bosco in één zin samen te vatten, dan komt het hierop neer:

‘Zorg ervoor dat je met jongeren op een respectvolle manier omgaat, wees duidelijk en consequent in wat je van hen verwacht, ondersteun en daag hen uit om regisseur te worden van hun eigen leerproces’.