Don Bosco Technisch Instituut Brussel

Ontdek waarin je praktisch-technisch goed bent

Je maakt kennis met drie domeinen: stem-technieken, maatschappij en welzijn, economie en organisatie. Je ontdekt waarin je praktisch-technisch goed bent.

Behaal je basisgeletterdheid

We hebben als doel dat je na één jaar de eindtermen basisgeletterdheid behaalt. Het is je kans om het eigenaarschap over je onderwijsloopbaan (en je leven) te nemen.

Eliteschool

We dynamiseren de vernieuwing van het beroepsonderwijs. Daarvoor is er veel expertise in huis. Het Technisch Instituut Don Bosco Brussel is de eliteschool voor kwetsbare jongeren.

Meer informatie?

Wij helpen je graag verder!