Don Bosco Technisch Instituut Brussel

Ontdek waarin je sterktes

Je maakt kennis met drie domeinen: stem-technieken, maatschappij en welzijn, economie en organisatie. Je ontdekt waarin je praktisch-technisch goed bent.

Zet in op basisgeletterdheid

We hebben als doel dat je na één jaar de eindtermen basisgeletterdheid behaalt. Het is je kans om het eigenaarschap over je onderwijsloopbaan (en je leven) te nemen.

Altijd in ontwikkeling

We dynamiseren de vernieuwing van het beroepsonderwijs. Daarvoor is er veel expertise in huis.

Meer informatie?

Wenst u in te schrijven?

Neem snel contact op!